Tầm nhìn:
Yến Sào Hoàng Gia với tầm nhìn đến 2025 trở thành đơn vị tiên phong trong cả nước về đơn vị cung ứng yến tinh chế, yến thô hàng đầu cả nước, xa hơn là đem theo sản phẩm yến sào của người Việt ra thế giới. Với thương hiệu rộng khắp cả nước.
Hiện nay yến sào Hoàng Gia là đơn vị tiên phong trong gia công yến cao cấp ở Việt Nam
1. giới thiệu về yến sào
2. Tổ yến tinh chế sợi dài
3. yến trắng thô
5/5 (2 Reviews)