Tôn Long Thuật là CEO của Công Ty Yến Sào Hoàng Gia. Công ty chuyên cung cấp các loại sản phẩm về yến gồm yến tinh chế, yến vụn, yến tươi, yến thô, hồng yến, chân yến, yến chưng săn Website: yensaohoanggia.net

5/5 (3 Reviews)